TAPPA

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย

APA 2023
งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2566 ครั้งที่ 9 พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค EH102 – 104 ( 3 HALL ) 5 – 8 เมษายน 2566
สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมออกงาน 54 บริษัท
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

TAPPA

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทย สมาคมอะไหล่รถยนต์ไทย: TAPAA (อ่านว่า ตะปา) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ข่าวสารสมาคมข่าวสารสมาคม

https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-2.png

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าTAPA 2023

งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2566 ครั้งที่ 9

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าAutomechanika Istanbul 2023

ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศ ตุรกี
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2566

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมงานสินค้าจำนวน 5 บริษัท

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าAutomechanika Ho Chi Minh City 2023

ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศ เวียดนาม
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมงานสินค้าจำนวน 12 บริษัท

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าAutomechanika Mexico City 2023

ณ เมืองเม็กซิโก ประเทศ เม็กซิโก
ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมงานสินค้าจำนวน 3 บริษัท

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าAutomechanika shanghai 2023

ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศ จีน
National Exhibition and Convention Center
ระหว่างวันที่ 29.11 – 2.12.2023

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมงานสินค้าจำนวน 28 บริษัท

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าAutomechanika Mexico City 2023

ณ เมืองเม็กซิโก ประเทศ เม็กซิโก
ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมงานสินค้าจำนวน 3 บริษัท

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าAutomechanika Ho Chi Minh City 2023

ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศ เวียดนาม
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมงานสินค้าจำนวน 12 บริษัท

ความสำเร็จของงานแสดงสินค้าAutomechanika Istanbul 20

ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศ ตุรกี
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2566

สมาคม TAPAA นำพาสมาชิกร่วมงานสินค้าจำนวน 5 บริษัท
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2023/11/FB-Ad-TAPA-2025_0.jpg
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/bgn-bubbles-footer.png
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-3.png
WE'LL BE BACK IN...

VISIT US AGAIN TAPA 2025

HoursMinutesSeconds

Subscribe to our latest news

  Website is currently under construction

  WE'LL BE BACK IN...

  HoursMinutesSeconds

  Subscribe to our latest news

   SUSPENSION

   Our Member Group

   Members and categories of the Association of Auto Parts Operators and Thai replacement parts
   bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

   กิจกรรมสมาคม

   รับสมัคร เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   รับสมัคร เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   รับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   รับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   รับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   รับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   รับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   รับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

   พื้นที่จัดงานบริเวณอาคาร EH102 – 104 ( 3 HALL )
   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

   ผลประโยชน์ของสมาชิก

   Member Directory

   สมาคมเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย เพื่อหาหน่วยงานพันธมิตรร่วมผลักดันให้สมาชิกสามารถผลิตชิ้นส่วน และเกิดการซื้อขายในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์

   Conference

   สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม / สัมมนา / เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ เฉพาะของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ หรือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างโอกาสทางการตลาดฯ

   Networking

   สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม / สัมมนา / เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ เฉพาะของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ หรือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างโอกาสทางการตลาดฯ