เกี่ยวกับสมาคม

https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-5.png
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-hero-4.png

ประวัติสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทยTAPAA
IS IN THE
CAR

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทย สมาคมอะไหล่รถยนต์ไทย: TAPAA (อ่านว่า ตะปา) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีสำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

เหตุผลในการก่อตั้งสมาคม
เป็นที่รู้จักในเวทีการค้าระหว่างประเทศว่าอะไหล่รถยนต์ของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและมีราคาที่สมเหตุสมผล จะเห็นได้จากการส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เติบโตขึ้นทุกปี
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2022/10/สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์-และอะไหล่ทดแทนไทย-1280x960.png