เกี่ยวกับสมาคม

https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-5.png
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-hero-4.png

ประวัติสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ไทยTAPAA
IS IN THE
CAR

ประวัติสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย THAI AUTO PARTS AFTERMARKET ASSOCIATION: TAPAA (อ่านว่า ทาป้า) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 โดยมีสำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ สี่แยกถนนวรจักร ซึ่งเป็นย่านการค้าที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่รถยนต์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สาเหตุของการก่อตั้งสมาคมฯ
เป็นที่รับทราบในเวทีการค้าระดับสากลว่า ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรถยนต์ของไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากตัวสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสูง และ เสนอขายในราคาที่เหมาะสม จะเห็นได้จากยอดการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆปี

แต่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศปิด หันมาสนับสนุนให้เปิดประเทศและทำการค้าอย่างเสรีโดยมีรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุน ทำให้รูปแบบของการแข่งขันในตลาดอะไหล่รถยนต์ รวมไปถึงสินค้าอุปโภค และบริโภค ประเภทอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยการแข่งขันปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่แต่ก่อนพิจารณาเรื่อง “คุณภาพของสินค้า” ไปเป็น “ราคาสินค้า”

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนและอะไหล่ทดแทนรถยนต์ เริ่มทำการรวมกลุ่มกันเพื่อออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะแสดงศักยภาพของสินค้า และผู้ผลิตจากประเทศไทย ซึ่งจากการรวมตัวกันบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จนนำไปสู่ความคิดที่จะจัดให้มีการรวมตัวกันอย่างถูกต้องเป็นกิจลักษณะ เพื่อที่จะสามารถกระจายข่าวสาร, สิทธิประโยชน์ และ ความรู้ประสบการณ์ สู่วงกว้างให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยได้อย่างทั่วถึง

ตราเครื่องหมายสมาคม
ฟันเฟือง แสดงถึง เครื่องทดแรง ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่องจักรกลทุกประเภท รูปรถยนต์ แสดงถึง ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในสมาคม

ดังนั้น ความหมายของตราเครื่องหมายสมาคม สามารถสื่อได้ว่า สมาคมจะอาสาทำหน้าที่เป็นฟันและเฟืองในการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆของภาคธุรกิจ และ ยังทำการขับเคลื่อนการทำงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนของผู้ประกอบการชาวไทย ให้เดินหน้าไปอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค ภายใต้วัตถุประสงค์อันหนึ่งอันเดียวกัน

วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของ สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย


1. เพื่อเป็นศูนย์การติดต่อสื่อสารและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปรับปรุงการประกอบวิสาหกิจประเภทที่ อยู่ในวัตถุที่ประสงค์

2. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิก ประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง วิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ

4. ขอสถิติ เอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ ประสงค์

7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

10. ร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภคชาวไทยการดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกรวมทุกประเภทมากกว่า 50 บริษัท และจากการแสดงบทบาทในการเข้าร่วมการจัดแสดงงานสินค้า หรือการประชุมทางวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ทำให้ชื่อเสียงของสมาคมฯ เริ่มเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกมากขึ้น ในด้านการดำเนินการ สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุก ๆ 1 เดือน และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังมีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านรับทราบถึงความเคลื่อนไหวในวงการชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
https://tapaa.or.th/wp-content/uploads/2022/10/สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์-และอะไหล่ทดแทนไทย-1280x960.png
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle film izle hack forum marsbahis casibom giriş casibom betwinner türk ifşa slot siteleri rokubetmarsbahisbettiltsweet bonanzabetturkeycasibomcasinomhubvozol vista 20000bahsegelسكسافلام اباحيهbrazzers pornoamatör pornohd pornoporno videoMatbetjojobetjojobetjojobetBahiscom online giriştimebet girişPadişahbetCasibomjojobetsahabet girişbetkanyonlotusbetbetmatikbetturkeybetturkeybahsegelmatbet girişcasibomyouwinbetturkeyz libary matbetmatbetjojobetcasibomzbahisbetorspin giriselexbetelexbetonwinBağlama BüyüsücasibomBağlama BüyüsüPusulabetCasibomcasibomjojobet girişhiltonbetcasibomjojobetjojobetjojobetjojobet girişjojobetnakitbahisjojobethair transplant turkeyextrabetmarsbahis girişjojobetjojobet girişmarsbahis girişCasibomjojobet girişjojobet girişmatbetbetkanyonportobet güncel girişbahisnowtimebet girişjojobet girişcasino sitelerigrandpashabet girişjojobetjojobet girişextrabetjojobetMeritkingganobetDeneme Bonusu Veren siteler 2024marsbahisextrabetMadridbet girişjojobetimajbetmarsbahismatadorbetmatadorbetkalebetcasibomonwinikimisliholiganbetmarsbahis girişsahabet girişbayspinbaywintümbetbayspinbaywintümbetslotellabetmatikbetboobahiscompusulabetbetistmatadorbetxslotbaywinbaywinilbetjojobetpadişahbetMecidiyeköy escortEsenler Eskortpusulabetmatadorbetmatadorbet girişmatadorbet güncel girişbaywintümbetbaywinjojobetbetkomilbetbuy 20 instagram followersBahiscombuy 50000 instagram followersbuy 25 instagram likesmatbetasyabahistümbetbetistperabetmegabahis