C.S.B. METAL WORKS CO.,LTD.

บจก. ซี.เอส.บี.เมทัลเวิร์ค

864/105 ตรอกวัดจันทร์ใน (ซอยประดู่ 44)
ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

PRODUCTS
ชิ้นส่วนอะไหล่ตัวถังรถกระบะ


CONTACT PERSONS

น.ส.ณิชนันทน์ สมใจ


TELEPHONE
T. (66)86-300-1405
F. (66)2-925-6465-6


EMAIL & WEBSITE
intertrade1@sssauto.com
wannutsss@gmail.com
WWW.SSSAUTO.COM


FACEBOOK
-